"รีสอร์ทกำลังปรับปรุง พบกับรูปแบบใหม่และชื่อใหม่เร็วๆนี้"